• Fiat
  • Vauxhall
  • BBM Motorsport
  • Mono
  • Leblanc
  • LightningHybrids
  • TVR

Suzuki SWIFT Plug-in Hybrid Tokyo 2009