• Mitsubishi
  • Nissan
  • Fenice Milano
  • Suzuki
  • Eisenmann
  • Isuzu
  • MaRussia

2006 Lotus Elise Sports Racer