• Mitsubishi
  • Hyundai
  • Mercedes-Benz
  • Fornasari
  • Daihatsu
  • Manhart Racing
  • Anderson

Toyota FT-EV Geneva 2010