• Abarth
  • Nissan
  • MTM
  • AMG
  • Shelby
  • Lancia
  • Paret

Hyundai Sonata hybrid Frankfurt 2011