• Hyundai
  • Ford
  • Citroen
  • H&R
  • ROUSH
  • Gordon Murray
  • Lotus

Chrevrolet Spark Frankfurt 2009